ONLINE PLATBA – SMS parkovné Karlovy Vary

Co je online platba?

Online platba je služba, prostřednictvím které můžete nyní platit SMS parkovné přímo z Vaší platební karty. Tento způsob je výhodný zejména pro všechny, kteří nemohou používat Premium SMS.

Autorizace online platby nevylučuje používání Premium SMS. Nastavení priorit je možné provést v rámci webové samoobsluhy.

Jak koupit poprvé SMS parkovné pomocí online platby?

Pro úhradu SMS parkovného prozvoňte číslo pro požadovanou parkovací zónu a potřebný čas parkování:

Zóna 1
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 510
1 hodina30 Kč+420 910 308 501
2 hodiny60 Kč+420 910 308 502
3 hodiny90 Kč+420 910 308 503
Zóna 2
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min 10 Kč+420 910 308 511
1 hodina20 Kč+420 910 308 504
2 hodiny40 Kč+420 910 308 505
3 hodiny60 Kč+420 910 308 506
Zóna 3
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 512
1 hodina30 Kč+420 910 308 507
2 hodiny60 Kč+420 910 308 508
3 hodiny90 Kč+420 910 308 509
Zóna 4
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 513
1 hodina30 Kč+420 910 308 514
2 hodiny60 Kč+420 910 308 515
3 hodiny90 Kč+420 910 308 516

V  SMS zprávě Vám přijde odkaz, na kterém je potřeba provést jednorázovou autorizaci online platby. Po provedení autorizace Vám bude zaslán objednaný SMS parkovací lístek

Autorizaci online platby lze samostatně provést bez nákupu parkovného zde.

Jak zakoupit další SMS parkovné pomocí online platby?

Příště už stačí pouze prozvonit číslo pro požadovanou parkovací zónu a potřebnou dobu parkování a následně Vám bude na mobilní zařízení doručen objednaný SMS parkovací lístek

Zóna 1
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 510
1 hodina30 Kč+420 910 308 501
2 hodiny60 Kč+420 910 308 502
3 hodiny90 Kč+420 910 308 503
Zóna 2
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min 10 Kč+420 910 308 511
1 hodina20 Kč+420 910 308 504
2 hodiny40 Kč+420 910 308 505
3 hodiny60 Kč+420 910 308 506
Zóna 3
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 512
1 hodina30 Kč+420 910 308 507
2 hodiny60 Kč+420 910 308 508
3 hodiny90 Kč+420 910 308 509
Zóna 4
Doba stáníCenaProzvoňte číslo
30 min15 Kč+420 910 308 513
1 hodina30 Kč+420 910 308 514
2 hodiny60 Kč+420 910 308 515
3 hodiny90 Kč+420 910 308 516

Jak zrušit službu online platba?

Online platbu lze zrušit po přihlášení na tomto odkazu.

Kde je možné získat doklad o zaplacení?

Doklad o zaplacení SMS parkovného je k dispozici na tomto odkazu v sekci SMS parkovné nebo přímo na této stránce výběrem položky Doklady o zaplacení. Vstup do aplikace je přes číslo mobilního telefonu, pro které doklad požadujete. Ovládání je popsáno přímo v aplikaci.

Jak přiřadit nebo odebrat telefonní číslo ke stávající autorizaci online platby?

V případě, že chcete povolit čerpání SMS parkovného z Vaší platební karty i pro jiná telefonní čísla (vhodné pro rodiny a firmy), je potřeba tato čísla přiregistrovat po přihlášení na tomto odkazu.

Odebrání přiregistrovaných telefon. čísel probíhá na stejné stránce jako přiregistrace prostřednictvím tlačítka „Odebrat“.

Je služba online platba bezpečná?

Ano, online platba SMS parkovné je bezpečná, neboť veškerá data o Vaší platební kartě zůstávají pouze v bankovním systému autorizace platby a do systému SMS parkovného se tato data nepřenáší.

Změna platební karty k vašemu telefonnímu číslu

V případě, že jste vyměnili platební kartu nebo je stávající autorizovaná platební karta blokovaná bankou, je potřeba zrušit stávající autorizaci a zřídit novou viz sekce „Jak zrušit službu online platba“.

Možné důvody, proč Vám nepřišel parkovací lístek

  1. Nemáte zautorizovanou online platbu. → Proveďte autorizaci.
  2. Zamítnutí transakce ze strany banky:
    • vyexpirovaná platební karta,
    • nedostatek peněžních prostředků na účtě,
    • zablokovaná karta.
  3. Dočasná nedostupnost bankovního systému. → Kontaktujte prosím naši zákaznickou linku +420 910 303 126.
  4. Blokované roamingové služby (platí pro cizince). → Kontaktujte prosím svého mobilního operátora.